BRUKSBETINGELSER FOR BESTILLINGSMOTOREN TIL ETRAWLER UNLIMITED COMPANY T/A CARTRAWLER, HOLIDAY AUTOS OG CABFORCE

INTRODUKSJON

Denne bestillingsmotoren er drevet av CarTrawlers teknologi og lar deg bruke CarTrawlers teknologi til å bestille leiebil eller bakketransport (inkludert, men ikke begrenset til, drosjer, transporttjenester og sjåførkjørte leiebiler, private transporttjenester, transporttjenester i forretningsklasse, førsteklasses transporttjenester, buss og minibuss, togreiser, transporttjenester for rullestolbrukere og limousintjenester) («Transport») fra tredjeparts bilutleiefirmaer eller bakketransportleverandører («Transportleverandører»).

Les disse bruksbetingelsene for CarTrawler-bestillingsmotoren («Bestillingsbetingelser») nøye, da de gjelder for alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Ved å bruke enhver del av denne bestillingsmotoren, bekrefter du at du godtar disse bestillingsvilkårene (uavhengig av om du velger å registrere deg hos oss eller bestille transport) og du godtar (i) å bruke denne bestillingsmotoren i henhold til bestillingsvilkårene, og (ii) at bestillingsbetingelsene utgjør en juridisk avtale mellom CarTrawler og deg. Hvis du ikke godtar og/eller ikke samtykker til å være bundet av disse bestillingsvilkårene, skal du ikke bruke og/eller umiddelbart avslutte bruken av denne bestillingsmotoren.

Ved å bruke denne bestillingsmotoren godtar du at all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon relatert transport, transportleverandører, reiser og ferier som er publisert på denne bestillingsmotoren kan inneholde unøyaktigheter og/eller typografiske feil og at CarTrawler ikke skal være ansvarlig for slike unøyaktigheter eller feil.

CarTrawler kan, etter eget skjønn, endre disse bestillingsbetingelsene når som helst ved å oppdatere denne kunngjøringen. Visse vilkår i disse bestillingsbetingelsene kan overstyres av uttrykkelig angitte juridiske merknader eller betingelser på nettstedet som du åpnet denne bestillingsmotoren fra.

Disse bestillingsbetingelsene gjelder også for alle bestillinger utført gjennom CarTrawler Customer Centre of Excellence («CCE») og vil sendes til deg via e-post når du har bestilt over telefon fra CCE.

INFORMASJON OM OSS

Denne bestillingsmotoren betjenes av Etrawler Unlimited Company, en irsk-registrert bedrift med handelsnavnene CarTrawler, , Holiday Autos og Cabforce («CarTrawler», «vi», «oss» eller «vår»). Vi er registrert i Irland under organisasjonsnummer 93433 og vårt hovedkontor ligger i Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14 i Irland, som også er vår primære forretningsadresse. CarTrawlers kontaktdetaljer er inkludert på kupongen eller tilgjengelig fra www.cartrawler.com.

CarTrawler hjelper med transportbestillinger ved å introdusere deg til transportleverandører gjennom denne bestillingsmotoren. CarTrawler hverken eier eller driver transportbedrifter, og er ikke en transportleverandør. Din kontrakt for transport («Transportvilkår») vil være mellom deg og transportleverandøren, som CarTrawler ikke er en del av. Du vil få tilgang til de relevante transportvilkårene gjennom denne bestillingsmotoren når du velger transporten som tilbys av en slik transportleverandør og angir relevant bestillingsinformasjon. Ved å bestille hos en transportleverandør gjennom denne bestillingsmotoren, er du bundet av og anses å ha godtatt transportvilkårene til den relevante transportleverandøren. CarTrawler gir ingen garantier eller representasjoner i forbindelse med noen transportleverandører, og/eller noen form for transport som tilbys eller leveres av transportleverandøren. Transportleverandøren er eneansvarlig for levering av transporten som er bestilt gjennom denne bestillingsmotoren.

GEBYRER OG AVGIFTER

Nøyaktigheten av enhver pris som angis for transport gjennom denne bestillingsmotoren og enhver bestilling som utføres via denne bestillingsmotoren, avhenger av og er i henhold til informasjonen som du oppgir gjennom denne bestillingsmotoren (inkludert, men ikke begrenset til, førerens alder, sted og klokkeslett for henting og/eller tilbakelevering).

TJENESTETILGANG

Mens CarTrawler bestreber seg på å sikre at bestillingsmotoren normalt er tilgjengelig hele døgnet, skal CarTrawler ikke være ansvarlig dersom bestillingsmotoren av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på et tidspunkt eller over en bestemt periode. Tilgang til bestillingsmotoren kan suspenderes midlertidig og uten varsel ved systemsvikt, vedlikehold eller reparasjon, eller av årsaker som ligger utenfor CarTrawlers kontroll.

BESTILLINGSVILKÅR

Les følgende vilkår som gjelder bestillinger som foretas av deg med transportleverandører gjennom denne bestillingsmotoren.

A. Foreta en bestilling
B. Bestillingsbekreftelse
C. Avbestillinger
D. Transportprising og valutakurser
E. Klageprosedyre

KOBLINGER TIL TREDJEPARTSSIDER

Denne bestillingsmotoren kan inneholde koblinger til ressurser som ligger på servere eller nettsteder som driftes av andre parter enn CarTrawler. Oppføringen av enhver kobling i denne bestillingsmotoren hverken er, eller skal oppfattes som, en anbefaling fra CarTrawler, eller noen garanti eller fremstilling om at tjenestene som tilbys av et slikt nettsted vil være av en bestemt standard eller egnet for ditt formål. Slike hyperkoblinger gis kun som referanse og til din egen nytte. Inkluderingen av hyperkoblinger i denne bestillingsmotoren til andre nettsteder eller servere innebærer ikke en godkjenning av materialet på slike nettsteder eller servere (inkludert, men ikke begrenset til materiale som omfatter reiseinformasjon eller -tjenester), eller noen tilknytning til deres operatører. CarTrawler kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for slike nettsteder eller servere, eller partene som opererer slike nettsteder eller servere. Følgelig aksepterer ikke CarTrawler noe ansvar for innholdet på slike servere eller nettsteder, eller for nøyaktigheten eller legaliteten av informasjon som står på andre nettsteder eller servere. Du vil måtte bruke ditt eget skjønn når du benytter disse andre nettstedene eller serverne og informasjonen de inneholder. Hvis du bestemmer deg for å besøke noen av disse tredjepartsnettstedene som det refereres til i denne bestillingsmotoren, gjør du dette helt på egen risiko. Du vil da forlate denne bestillingsmotoren og bli videresendt til et nettsted som CarTrawler ikke har noen kontroll over.

Googles tjenestevilkår for Google Maps («Google TOS») dekker bruken av Google Maps på vårt nettsted. Nå du bruker Google Maps, må du overholde Googles vilkår, https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

ANSVAR

Ved eventuell tvist mellom CarTrawler og deg, er vårt eventuelle ansvar overfor deg begrenset til beløpet som du betalte for transporten. CarTrawler ekskluderer herved i det største omfanget som er tillatt ved lov, alle garantier (enten de er uttrykt eller antydet), i forhold til kvalitet, fullstendighet, ytelse eller egnethet for et bestemt formål av (i) noen som helst transport bestilt gjennom denne bestillingsmotoren, og (ii) denne bestillingsmotoren og noe av innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, all informasjon om gjeldende transportleverandør som omfattes av denne bestillingsmotoren samt teknologien som støtter og leveres på denne bestillingsmotoren.

Da CarTrawler ikke leverer transport og derfor ikke er en del av transportvilkårene, har de intet ansvar (direkte eller indirekte) overfor deg eller tredjeparter i forbindelse med transportvilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle problemer eller tvister i sammenheng med personskade eller skade på transport som måtte oppstå som et resultat av, eller i forbindelse med transporten og/eller transportforholdene.

MED UNNTAK AV DET SOM ER ANGITT I LOVEN, VIL HVERKEN CARTRAWLER ELLER NOEN AV VÅRE STYREMEDLEMMER, EIERE, ANSATTE, TILKNYTTEDE PARTNERE, REISELIVSPARTNERE ELLER ANDRE REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOE DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, DIN BRUK AV INFORMASJON, PRODUKTER, TJENESTER OG/ELLER MATERIALE SOM TILBYS GJENNOM DENNE BESTILLINGSMOTOREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV (I) DATA, (II) FORRETNINGSINNTEKT, (III) INNTEKT (IV) TID (V) INNSPARELSER (VI) FORTJENESTE OG/ELLER (VII) MULIGHET, TAP AV ELLER SKADE PÅ EIENDOM OG KRAV FRA TREDJEPARTER, MANGLENDE OPPNÅELSE AV FORVENTET FORTJENESTE ELLER INNSPARELSER OG ANDRE FORMER FOR ØKONOMISK TAP AV ENHVER FORM, SELV OM CARTRAWLER HAR BLITT OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP ELLER SLIK SKADE, ELLER HVIS SLIKE TAP ELLER SKADER VAR FORUTSIGBARE.

For å unngå enhver tvil, vil CarTrawler ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor deg for tap eller skade som du har blitt utsatt for som et resultat av bruken av enhver reiseinformasjon, tjenester og/eller bruk av hyperkoblinger som det refereres til under avsnittet «koblinger til tredjeparter» ovenfor.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

Som betingelse for din bruk av denne bestillingsmotoren, plikter du overfor CarTrawler å ikke bruke denne bestillingsmotoren til noe formål som er ulovlig, forbudt eller i strid med bestillingsvilkårene, eller som på noen måte kan skade omdømmet til CarTrawler.

ALDER OG ANSVAR

Ved å bruke denne bestillingsmotoren, bekrefter du at du er myndig og dermed har lov til å bestille transport og pådra deg ansvar som følge av bruken av denne bestillingsmotoren. Når du bruker denne bestillingsmotoren, forstår du at du er ansvarlig, både økonomisk og på annen måte, for all bruk av denne bestillingsmotoren av deg og de som bruker din påloggingsinformasjon. CarTrawler anbefaler at du beskytter påloggingsinformasjonen din.

INGEN ANSVAR I KREDITTKORT- ELLER BETALINGSKORTTRANSAKSJONER

CarTrawler bestreber seg på å sikre at alle transaksjoner med kredittkort og betalingskort på denne bestillingsmotoren er sikre. Hvis uautoriserte betalinger finner sted på noen kredittkort- eller debetkortutskrift, for ethvert kort (i) som du bruker i løpet av bestillingsprosessen på denne bestillingsmotoren og/eller (ii) detaljene som du oppgir på denne bestillingsmotoren, vil CarTrawler IMIDLERTID ikke være ansvarlig på noen som helst måte for skader eller tap av en hvilken som helst form som du måtte utsettes for tilknyttet slik bruk eller avsløring, med unntak av dine lovbestemte rettigheter. Vær oppmerksom på at denne bestillingsmotoren er VeriSign-sikret. CarTrawler overholder alle krav om korteierens opplysninger, som beskrevet i betalingskortindiustriens standard for datasikkerhet.

OPPHAVSRETT, VARSEL OG BEGRENSET LISENS

All informasjonen i denne bestillingsmotoren, inkludert, men ikke begrenset til innhold, tekst, grafikk, bilder, varemerkenavn, struktur, fotografier, knapper, kunstarbeid og datakode er beskyttet av opphavsretten, forskjellige lover om immaterialrettigheter samt lover som faller inn under lov- og internasjonale traktater, og er kun tilgjengelig for deg for det formål å bestille transport. Hvis du ikke har mottatt skriftlig samtykke fra CarTrawler til dette, kan du ikke bruke bestillingsmotoren og dens innhold til andre formål enn personlige, ikke-kommersielle formål. Du har ikke tillatelse til å endre, kopiere, distribuere, samle, overføre, reprodusere eller vise noe av materialet nevnt ovenfor, eller noe annet som vises via denne bestillingsmotoren for ethvert formål, hverken personlig eller kommersielt. Ved å fortsette din bruk av denne bestillingsmotoren, samtykker du i at du:

  1. ikke skal bruke bestillingsmotoren til å foreta spekulative eller falske bestillinger,
  2. ikke skal bruke bestillingsmotoren til å søke etter transportleverandører eller deres prissetting,
  3. ikke skal bruke automatiserte systemer, roboter eller programvare for å innhente data fra denne bestillingsmotoren,
  4. ikke skal bruke navnet «CarTrawler» eller noe CarTrawler-varemerke til kommersielle formål uten å skaffe skriftlig tillatelse på forhånd fra CarTrawler, og/eller
  5. kopiere eller reprodusere materiale fra denne bestillingsmotoren for kommersielle formål.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne bestillingsmotoren gjøres tilgjengelig for deg på et «som den er»-grunnlag, og CarTrawler gir ingen garantier eller representasjoner for at (i) denne bestillingsmotoren eller teknologien (servere osv.) som den gjøres tilgengelig gjennom vil være feilfri eller uten defekter, eller (ii) at informasjonen som oppgis på denne bestillingsmotoren er fri for virusinfeksjoner eller annet med skadelige egenskaper. CarTrawler påtar seg ikke ansvar for infeksjon eller effekter av skadelige applikasjoner som, men ikke begrenset til, virus, trojanske hester, svindel eller tyveri, defekt, teknisk svikt, forsømmelser, forsinkelser, uautorisert tilgang eller noen hendelse som korrumperer akseptabel administrasjon, kommunikasjon og integriteten til denne bestillingsmotoren.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vår manglende opprettholdelse av én eller flere av bestillingsvilkårene til enhver tid eller for enhver periode, betyr ikke at vi gir avkall på slike bestillingsvilkår eller rettighetene som medfølger disse.

OVERSKRIFTER OG CARTRAWLER

Overskriftene som benyttes i disse bestillingsvilkårene er kun ment for referanse og vil ikke påvirke betydningen eller omfanget til disse bestillingsvilkårene. CarTrawler er et forretningsnavn som eies av Etrawler. Alle henvisninger til CarTrawler i disse bruksvilkårene anses å omfatte henvisning til Etrawler.

ENDRINGER AV BESTILLINGSVILKÅR OG TRANSPORTVILKÅR

CarTrawler forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn, endre og/eller oppdatere bestillingsvilkårene og bestillingsmotorens innhold av enhver grunn, uten forhåndsvarsel og uten ansvar overfor deg, andre brukere eller tredjeparter. Denne rettigheten vil ikke påvirke bestillingsvilkårene som er godtatt av deg for en legitim bestilling via denne bestillingsmotoren, og vi foreslår at du lagrer og/eller skriver ut en kopi av disse bestillingsvilkårene når du foretar din bestilling som en referanse. CarTrawler lagrer ikke en fysisk kopi av bestillingsvilkårene i forbindelse med hver enkelt bestilling, men du har tilgang til disse når som helst gjennom kupongen eller bestillingsmotoren. Du bør sjekke disse bestillingsvilkårene for endringer hver gang du åpner bestillingsmotoren.

Transportleverandører kan fra tid til annen endre sine transportvilkår som finnes på bestillingsmotoren og som bekreftes på kupongen. CarTrawler er ikke ansvarlige for, og vil ikke ha noen form for ansvar, hvis transportvilkårene som er tilgjengelige på denne bestillingsmotoren eller kupongen har blitt eller blir endret av transportleverandøren på et hvilket som helst tidspunkt.

GENERELLE BESTILLINGSVILKÅR

Bestillingsvilkårene samt din bruk av og tilgang til denne bestillingsmotoren dekkes av lovene i Irland. Domstolene i Irland skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår mellom deg og CarTrawler, som følge av eller tilknyttet din bruk av denne bestillingsmotoren. Bruk av denne bestillingsmotoren er uautorisert i enhver jurisdiksjon som ikke anvender alle bestemmelsene i bestillingsvilkårene, inkludert, uten begrensning, dette avsnittet. Du samtykker i at ingen relasjon, partnerskap, ansettelsesforhold eller forhold til agenturer foreligger mellom deg og CarTrawler som resultat av bestillingsvilkårene eller din bruk av denne bestillingsmotoren. Vår utførelse av bestillingsvilkårene er underlagt eksisterende lover og juridiske prosesser, og ingenting i disse bestillingsvilkårene vil forhindre CarTrawler i å etterleve enhver lovbestemmelse eller styresmakters forespørsler eller krav i forbindelse med (i) din bruk av denne bestillingsmotoren, eller (ii) informasjon som leveres til eller samles inn av CarTrawler, i forbindelse med din bruk av denne bestillingsmotoren. CarTrawler vil ikke være ansvarlige overfor deg når de handler i samsvar med slike forespørsler eller krav. Det er et brudd på disse bruksvilkårene å bruke informasjon hentet fra denne bestillingsmotoren for å trakassere, misbruke eller skade andre personer, eller for å kontakte, annonsere til eller selge til noen bruker eller person uten deres uttrykkelige samtykke på forhånd.

PERSONVERNSBESTEMMELSER

Vår personvernpolicy gjelder også for din bruk av bestillingsmotoren http://www.holidayautos.com/en/privacy-policy?c=ie, og angir vilkårene for vår bruk av alle personlige opplysninger som vi innhenter fra deg eller som du gir til oss. Når du bruker bestillingsmotoren vår, samtykker du i denne behandlingen og du garanterer at alle data du har oppgitt er nøyaktige.

CarTrawler forbeholder seg retten til, etter eget skjønn og når som helst, å endre denne personvernpolicyen. Du bør sjekke denne personvernpolicyen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Alle spørsmål i forbindelse med dette må fremlegges gjennom en av våre kommunikasjonsmetoder, som er oppført på kuponger eller via vårt nettsted, www.cartrawler.com.